Verslag Laatste Evenement

TECHNISCHE DAG 09 maart 2024  bij RVDH Autoservice te Houten

Ook dit jaar is Ronald van den Hoeven onze gastheer en stelt zijn garage met bruggen aan ons ter beschikking. Een 20-tal auto’s worden gekeurd en zo’n 10 auto’s getaxeerd. Het was een intensieve dag voor onze keurmeesters, Eric, Fedor, Jaap, Jos en Max. Het keuren van de auto’s laat ons een beeld zien wat enigszins zorgen baard. Alhoewel beter onderhoud natuurlijk een goede insteek is, hebben de meeste auto’s die wij gezien hebben een stuk meer nodig dan een extra beurtje en wat remdelen. Laten we hopen dat de mensen iets geleerd hebben. Over het onderhoud van onze auto’s zullen wij u in de toekomst uitvoeriger gaan informeren. Eén ding is duidelijk; de onderdelen zijn schaarser en de kosten van onderhoud worden / zijn hoger.

Tijdens het rondlopen en kijken naar m.n. de grill wordt er aan een aantal een grill badge verkocht. Tussen de bedrijven door werden er ook W123’s van leden getaxeerd door André Pisa. Na een bezoekje aan onze ICT-specialist komt men glimlachend naar beneden. Wellicht spoort deze tool menigeen aan om zich meer te gaan focussen op goed onderhoud. De deelnemers hebben ook hun ervaringen via whatsapp met ons gedeeld.

En hier doen we het voor, de leden een gezellige en vooral nuttige dag aanbieden. Een dag om te leren en nog meer de bewustwording mee te geven dat essentieel onderhoud een must is.

Het bestuur dankt Ronald voor het beschikbaar stellen van de locatie, de keurmeesters, de evenementencommissie en Harry voor het faciliteren van deze zinvolle dag.

Namens het bestuur – René Metz-Inden