Juridische Bepaling

Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan enige inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de MB W123 Club Nederland.

De aangeboden informatie en/of diensten op deze website worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De MB W123 Club Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van informatie op deze site of in deze site opgenomen links.

MB W123 Club Nederland 2019 ©