De Club – MB W123-Club Nederland

De Club

Waarde liefhebber van de Mercedes-Benz W123,  Mogen wij ons aan U voorstellen?

Er zijn veel autoclubs maar er is er maar één als de onze. Wij zijn de enige officiële vereniging voor de Mercedes-Benz W123-serie die de typen 200D tot en met 280TE (1976-1985) omvat. De Stichting Mercedes-Benz Automobielclubs steunt ons actief en dat komt onze leden ten goede.
Sinds onze club in 1998 is gestart hebben we voor onze hobby met de ster inmiddels veel bereikt: ruim 300 leden, in Nederland en België, met even zovele Mercedes-Benz W123. Een breed assortiment dat nooit verveelt. Eén ding is altijd gebleven: de hechte familie van enthousiaste liefhebbers van de laatste echte Mercedes-Benz. En als er eens iemand hulp nodig heeft proberen we te helpen. Dat is hierbij beloofd.

Wat wij te bieden hebben:  
­  hulp al vóór de koop
­ regionale afdelingen waar tips en trucs worden uitgewisseld die je als liefhebber nodig hebt
­ informatie over onderdelen en hulp bij het zoeken naar zeldzame onderdelen en accessoires
­ technische raad door vaklieden.  Onze technische adviseur staat U met raad en daad terzijde;
­ clubtijdschrift W123-koerier die vier keer per jaar verschijnt met allerlei informatie over wat er zich rondom onze hobby afspeelt
­ gratis advertenties voor leden
­ literatuur, technische documentatie en een archief waarop onze leden kunnen terugvallen
­ technische meetings.
­ het Voorjaars- en Augustustreffen en de familierit op zondag in Nederland bieden een veelheid aan mogelijkheden om andere liefhebbers te ontmoeten
­ een stabiele, goed georganiseerde vereniging met ruim 22 jaar ervaring die is aangesloten bij de federatie historische automobiel en motorrijwiel clubs (FEHAC) en de Stichting Mercedes-Benz Automobielclub (MBAC);
­ …en nog veel meer.

Waarop wij ons verheugen:
Wij verheugen ons op nieuwe leden die,
­ het aanzien van onze Club hoog houden met een originele Mercedes-Benz W123  
­ zich met het onderhoud, de instandhouding en de restauratie van Mercedes-Benz W123 bezig houden  
­ informatie over techniek of reparaties nodig hebben of zelf advies kunnen geven  
­ technische documentatie bezitten of zelf zoeken  
­ geïnteresseerd zijn in meetings, rondritten of de organisatie daarvan
­ nog geen Mercedes-Benz W123 hebben maar van plan zijn er via de club één te vinden  
­ er genoeg van hebben kleine of grote problemen steeds alleen te moeten oplossen  
­ zo nu en dan een bijdrage leveren aan het clubtijdschrift  
­ het leuk zouden vinden zelf ook actief te worden in onze vereniging

 
Onze technische gegevens

 
Het lidmaatschap bedraagt 45 euro. Duidelijk minder dan een tank vol brandstof, ongeacht of U nu in een 200D of een 280TE rijdt. De contributie dient U aan het begin van elk kalenderjaar te voldoen. Voor nieuwe leden die geen lid zijn van een andere officiële Mercedes-Benz vereniging gelden inschrijfkosten van vijf euro. Om lid te worden stuurt U de onderstaande aanvraag tot lidmaatschap ingevuld en met een foto van Uw auto op naar het aangegeven adres. Wij verheugen ons op Uw aanmelding. In ieder geval: Gute Fahrt mit dem guten Stern!

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op via het sub-menu “Contactgegevens”.
© flt 0810

Mercedes-Benz W123 Club Deutschland     De clubshop van de Mercedes-Benz W123 Club Deutschland